Oprawa pracy dyplomowej zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy

27 września 2019 Efektywna nauka

Obrona pracy jest bardzo ważnym czasem podczas studiów, który wiąże się z ogromnymi emocjami. Jednocześnie to ostatni z etapów, przez który przejść musi każdy student chcący uzyskać dyplom ukończenia swojego kierunku, poprzedzający podjęcie pierwszej pracy w wyuczonej dziedzinie. Aby jednak do obrony doszło, student zobowiązany jest przede wszystkim do napisania pracy, a etap ten - owiany nutą tajemnicy - kojarzy się głównie z wieloma legendami opowiadanymi notorycznie przez studentów. Drugim krokiem, równie istotnym jak tworzenie tekstu, jest oprawa pracy dyplomowej zgodnie z wymogami danej uczelni.

Jakie są wytyczne odnośnie prawidłowej oprawy pracy dyplomowej?

Wymogi dotyczące oprawy prac różnią się w zależności od uczelni, stąd właśnie duża liczba punktów oferujących zróżnicowane usługi tego typu w każdym mieście. Ten etap tworzenia pracy jest równie ważny, jak samo jej pisanie, a niedostosowanie się do wymogów uczelni może skutkować nieprzyjęciem jej przez dziekanat. Dlatego właśnie przed zamiarem oprawy pracy dyplomowej należy dokładnie zapoznać się z wymaganymi przez uczelnię wytycznymi odnośnie tego ostatniego etapu poprzedzającego obronę, zwłaszcza jeśli chodzi o drukowanie oraz edycję tekstu.

Jednym z najważniejszych wymogów, do którego należy dostosować swoją pracę, jest sposób jej wydruku - jednostronny, lub dwustronny - parametr ten ma bowiem duży wpływ na oprawę pracy. Niemniej ważna przy oprawie pracy dyplomowej jest edycja tekstu, na którą składają się odpowiednie wymiary marginesów i czcionki, odstępy między wierszami, jak i numeracja, justowanie oraz format pliku - PDF, co zapobiega zmianom jego wyglądu w momencie otwierania przy użyciu innego programu.

Metody oprawy prac dyplomowych

Najprostszą opcją oprawy pracy jest bindowanie. To szybka i łatwa metoda, która dzieli się jeszcze na kilka mniejszych sposobów łączenia kartek - za pomocą grzbietu plastikowego, drutowego, albo plastikowych zatrzasków. Do eleganckiego sposobu oprawy pracy dyplomowej należy bez wątpienia metoda kanałowa polegająca na łączeniu arkuszy z grzbietem okładki za pomocą metalowej listwy, która następnie zaciśnięta zostaje przez bindownicę.  Kolejna metoda oprawy - przy użyciu wsuwanej listwy - nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, dzięki czemu można ją wielokrotnie przypinać i zdejmować, co pozwala na szybką wymianę zawartości. Aby zagwarantować takiej pracy wytrzymałość mechaniczną, warto zastosować do jej oprawy technikę gwoździowania. Jednakże, do najczęściej wykorzystywanych przez studentów metod oprawy pracy należy okładka twarda. Gwarantuje ona nie tylko odporność na zniszczenia, ale także możliwość wyboru okładki w różnych kolorach i rozmiarach. 

Dowiedz się więcej...

27 września 2019 Efektywna nauka

0 Komentarze