Szkolenia - potrzeby instytucji i placówek gminnych

29 marca 2022 Efektywna nauka

​Jak powszechnie wiadomo istnieją aspekty, w zakresie których oszczędność nie jest wyrazem ekonomii. Do takich należą: wysoka jakość świadczonych usług i wykwalifikowana kadra. W obliczu tak wielu możliwości szkoleniowych, jakie są dostępne na obecnym rynku, braki w tym zakresie często nie znajdują usprawiedliwienia. Potrzeby szkolenia się i doskonalenia swoich umiejętności to nie tylko wyraz ambicji, ale również dbałości o należyte wykonywanie powierzanych zadań, prestiż instytucji oraz zwyczajnej troski o interes publiczny i społeczny.

Dobór ofert szkoleniowych

Oczywiście pomimo wielości różnego rodzaju ofert w sferze propozycji szkoleń, należy dobierać te w możliwie największym stopniu dopasowane do potrzeb danej instytucji, jej pracowników, rodzaju realizowanych zadań czy aktualności problemów (występujących lub mogących się pojawić). Warto w tym względzie przeprowadzić niezobowiązujące śledztwo w zakresie aktualnych trudności dotykających ogółu ludności (np. wynikających z zaistniałego stanu epidemii) możliwych do zaistnienia w danym obszarze działania, a wymagających nabycia wiedzy czy określonych umiejętności.

Szkolenia dla szkół

Szkoły też mogą się szkolić. Co więcej, w dobie tak wielu zmian obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzanych obowiązków (np. w zakresie RODO) szkoły powinny być zachęcane do szkoleń. Wbrew pozorom instytucje takie jak szkoły, przedszkola, czy inne placówki oświatowe borykają się z wieloma trudnymi zadaniami, w zakresie których szkolenia zdecydowania ułatwiłyby i usprawniłyby pracę. Jednocześnie dzięki temu mogłyby one skupić się na swoim podstawowej funkcji, jaką jest edukacja dzieci i młodzieży oraz opieka nad nimi. Na stronie https://pccpoland.pl/ dostępna jest szeroka oferta szkoleń uwzględniająca potencjalne obszary, które mogą stanowić obiekty zainteresowań takich placówek. Wszak mając na uwadze choćby zagadnienie RODO (mimo, iż w przestrzeni publicznej funkcjonuje już od kilku lat) w dalszym ciągu pojawia się wiele wątpliwości i znaków zapytania. Co więcej, można przypuszczać, iż szkoły wymagają również wsparcia w związku z (kładącym się cieniem na dzisiejsze czasy) coraz większym stopniem formalizmu i biurokracji, które przymusowo odsuwają od ich podstawowych zadań. Pomocą w tych aspektach mogą służyć szkolenia w zakresu rozliczeń wynikających z obowiązków względem ZUS, instrukcji kancelaryjnych czy tworzeniu procedur. 

Szkolenia dla instytucji publicznych

Szkolenia dostępne na stronie https://pccpoland.pl/ mogą stanowić niezwykle istotną pomoc również w funkcjonowaniu Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej czy Urzędów Pracy. Oferta szkoleniowa stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby związane zarówno z odkrywaniem nowych obowiązków nakładanych przez ustawodawcę, jak i utrwalaniem tych wprowadzonych w przeszłości, ale w dalszym ciągu wymagających udoskonalenia procesów. Jednocześnie, co istotne, szkolenia służą pogłębianiu wiedzy w sposób praktyczny i przystępny - wszak ww. instytucje nabytą biegłość są obowiązane wykorzystywać w obsłudze interesantów, którzy w realiach społeczności gminnych wymagają w równym stopniu profesjonalizmu co prostoty wyjaśnień. Wielość wprowadzanych wobec mieszkańców danego terenu danin, obowiązków informacyjnych (jak np. podatek od środków transportowych, gospodarowanie odpadami czy wymiana pieców) nie sprzyja budowaniu otoczenia przyjaznego profesjonalizmu z uwagi na zwyczajny brak czasu na kształcenie. A trzeba mieć na uwadze, iż powyższe zagadnienia należy uzupełnić o pojawiające się na bieżąco problematyczne kwestie związane z funkcjonowaniem Nowego Ładu czy o oczekiwane (z oczywistych obecnie względów) podejmowanie działań w zakresie niesienia pomocy potrzebującym (jak pomoc dla uchodźców z Ukrainy). Skala potrzeb szkoleniowych staje się wówczas niezwykle szeroka. Niemniej bogata jest również ich oferta.

Artykuł partnera

29 marca 2022 Efektywna nauka

0 Komentarze