Warszawskie siedziby królów, które musisz znać

29 kwietnia 2019 Technologie

W stolicy znajduje się wiele budynków, w których urzędowali lub przebywali królowie. Warto je zwiedzić, poznać ich historię i przede wszystkim wiedzieć, które ze stołecznych zabytków gościły w swoich murach koronowane głowy.

Słynne pałace i budowle, w których mieszkali lub spędzali letnie dni monarchowie to przede wszystkim Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie i Łazienki Królewskie a dokładniej Pałac Na Wyspie.

Zamek Królewski - rezydencja królów

Pierwotnie Zamek Królewski powstał w XIII w. z inicjatywy księcia Bolesława II mazowieckiego. Przez kolejne lata zamek był siedzibą: książąt mazowieckich, króla Zygmunta I, królowej Bony, króla Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki, Stefana Batorego, króla Zygmunta III Wazy, króla Władysława IV, króla Jana III Sobieskiego, króla Jana Korybuta Wiśniowieckiego, króla Augusta II, króla Augusta III oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zamek Królewski znajduje się po wschodniej części Placu Zamkowego, zwieńczonego Kolumną Zygmunta. To, co możemy oglądać dziś to znakomicie zrekonstruowany budynek zamku, który został zburzony w czasie II wojny światowej. Obecnie na zamku znajduje się Muzeum Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej, w którym zgromadzono bogate zbiory dzieł sztuki z różnych okresów.

Pałac w Wilanowie - rezydencja Jana III Sobieskiego

Jan III Sobieski, zakupiwszy ziemię pod Warszawą, nabył również niewielką wieś Milanów. Zdecydował się przebudować stojący tam dwór i stworzyć wspaniały pałac. Niestety śmierć króla przerwała prace modernizacyjne i pałac zaczął popadać w ruinę. W momencie, gdy stał się własnością księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, stał się imponujących rozmiarów gmachem ze wspaniałym otoczeniem w postaci wspaniale zaaranżowanego ogrodu. W 1805 r. W Pałacu w Wilanowie zostało uruchomione jedno z pierwszych w Rzeczypospolitej publicznych muzeów. Obecnie znajduje się tam dział archiwalnych rękopisów i starodruków Biblioteki Narodowej.

Łazienki Królewskie - letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Łazienki Królewskie a dokładniej Pałac Na Wodzie zwany również Pałacem Na Wyspie, to miejsce, w którym lkról spędzał każdą wolą chwilę i przyjmował gości w ramach słynnych obiadów czwartkowych. Pałac Na Wyspie to budowla robiąca niesamowite wrażenie, ze względu na usytuowanie - został postawiony nad stawem na sztucznie usypanym wzniesieniu. Wewnątrz zebrano liczne dzieła sztuki, sale i komnaty królewskie są dostępne dla zwiedzających, latem koło pałacu przechadzają się pawie, a w kanałach pływają łabędzie.

 

Artykuł partnera

29 kwietnia 2019 Technologie

0 Komentarze