Czy warto przeprowadzić rozmowę wstępną z tłumaczem przed zleceniem usługi?

18 stycznia 2021 Człowiek

Wiele firm, które mogą już pochwalić się sukcesem na krajowym rynku, poważnie zastanawia się nad tym, czy nie zaistnieć także na rynku międzynarodowym. Międzynarodowa skala biznesu wymaga jednak pewnych przygotowań i nawet pierwsze pytania pochodzące od potencjalnych zagranicznych partnerów nie są jeszcze podstawą do tego, aby mieć przekonanie o nadchodzącym sukcesie. Jeśli chcemy, aby firma przebiła się do świadomości konsumentów także poza krajem, musimy pamiętać o tym, że znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację przestaje być wystarczająca. Zarówno dokumenty, jak i korespondencja handlowa powinny być tłumaczone, najlepiej przy tym, aby profesjonalne tłumaczenia dotyczyły zarówno dokumentów pisanych po angielsku, jak i po polsku. Niestety, zdecydowana większość osób rozwijających firmę nie ma czasu na wykonywanie tego rodzaju profesjonalnych przekładów nawet wtedy, gdy sama znajomość angielskiego nie jest problemem. Rozwiązaniem może okazać się nawiązanie stałej współpracy z profesjonalnym tłumaczem. Jak jednak przekonać się o tym, że będzie to współpraca owocna. Z pewnością, kluczowe znaczenie ma pierwsza rozmowa przeprowadzona z taką osobą, jeśli jednak ma być ona satysfakcjonująca, warto możliwie jak najlepiej przygotować się do niej.

Zlecanie tłumaczenia a rozmowa wstępna

Pierwsze pytanie, jakie nam się nasuwa, dotyczy tego, czy rozmowa wstępna prowadzona przed zleceniem tłumaczenia jest nam w ogóle potrzebna. Czy nie lepiej po prostu przekazać tekst i oszczędzić w ten sposób czas, którego nigdy nie ma za dużo. Oczywiście, nie ma żadnego wymogu prowadzenia tego rodzaju komunikacji, warto jednak zastanowić się nad nią po to choćby, aby dać tłumaczowi szansę na lepsze zrozumienie tego, jakie są nasze potrzeby.

W czasie rozmowy należy poinformować tłumacza o naszych własnych oczekiwaniach. Przeprowadzenie jej może wydawać się czasochłonne, z pewnością jednak przyczyni się do tego, że już w czasie wykonywania projektu korespondencja będzie rzadsza, a poziom realizacji zlecenia nie będzie budzić poważniejszych zastrzeżeń. Rozmowa wstępna przyda się też samemu tłumaczowi, który będzie mógł w czasie jej trwania poznać lepiej projekt, którego ma stać się częścią.

Oczywiście, pomimo faktycznych korzyści płynących z takiej rozmowy, nie ma obowiązku jej prowadzenia. Wszystko zależy od tego, jaki jest poziom zaawansowania projektu, termin jego realizacji, a przede wszystkim – jakie znaczenie dla projektu jako całości mają teksty, które powinny zostać przetłumaczone. Im lepiej autor przekładu pozna sam kontekst przedstawionego mu zlecenia, a także nasze potrzeby, tym bardziej owocna powinna okazać się nawiązana właśnie współpraca. Sprawdź tłumaczenia języka angielskiego.

O co zapyta tłumacz?

Gdy mamy już pewność, że rozmowa z autorem przekładu powinna mieć miejsce, warto zastanowić się nad tym, jakie pytania może postawić sam tłumacz. Wiedza na temat tego, co jest dla niego najbardziej istotne, ułatwi nasze przygotowania i sprawi, że nie będziemy mieli problemu z udzieleniem rzetelnej odpowiedzi. Najwięcej pytań ma charakter techniczny. Tłumacza interesuje, między innymi, to, w jakiej formie dostępny jest tekst, który ma być przekładany, jakiej jego formy oczekuje się po zamknięciu zlecenia oraz, czy do obowiązków autora przekładu zaliczać się będzie także formatowanie przygotowywanego przez niego dokumentu. Duże znaczenie ma również to, z jakim terminem przygotowania przekładu mamy do czynienia, czy istnieje możliwość dokonania korekty oddanej już pracy, gdzie tłumacz ma szukać dodatkowych informacji, jeśli już w trakcie jego pracy pojawi się konieczność doprecyzowania pewnych kwestii, a także, czy tekst, który będzie przekładany, zawiera również informacje poufne. Trudno oczekiwać też, że nie padnie pytanie o umowę na tłumaczenie. Rozmówce może też interesować to, czy nasza firma zlecała już przekłady w przeszłości, czy też właśnie rozpoczyna swoją pierwszą współpracę w tym zakresie. Jeśli potwierdzimy, że mieliśmy już kontakt z tłumaczami, możemy być spytani o nasze doświadczenia w tym zakresie.

18 stycznia 2021 Człowiek

0 Komentarze